"Dronecare bir İkarus Havacılık markasıdır"


Güneş Enerji Santralları Drone Denetimleri

Havadan Drone’larla Fotovoltaik Sistem Termografisi

Türkiye'de bulunan 1078 Güneş Enerji Santrallerinin toplam kurulu gücü 860,63 MW'dır. Güneş Enerji Santralleri temelde iki farklı yapı ile çalışır. Bunlar fotovoltaik sistem ve termal sistemdir.

Fotovoltaik sistemde, güneşten gelen radrasyon, paneller vasıtası ile enerjiye çevrilmekte, elde edilen enerji inverter cihazı ile kullanıma uygun hale getirilerek kullanılmaktadır. Termal sistemlerde özel aynalar vasıtası ile güneş ışınları belli bir noktaya iletilmekte, bu noktada bulunan yağ, su vb. sıvı ısıtılmakta, ısıtılan bu sıvı ile termik sistemlerde olduğu gibi buhar basıncı vasıtası ile mekanik enerji kinetik enerjiye çevrilmektedir.Havadan Fotovoltaik Termografi

Termografi, fotovoltaik sistemlerin incelenmesi için idealdir. Kızılötesi bir kamera fotovoltaik modül içindeki veya üzerindeki sıcaklık farklılıklarını tespit eder ve bunu termal görüntüye çevirir. Normal çalışma sırasında, düzgün çalışan bir fotovoltaik modüle ait termal görüntüler modülde homojen bir ısı dağılımı olduğunu gösterir. Ancak, modülde bir bozukluk varsa, tek bir hücre içerisinde veya modülün tüm hücreleri arasında belirgin sıcaklık farklılıkları görülebilir. Bu nedenle, fotovoltaik drone’lara yerleştirilmiş yüksek çözünürlüklü termal görüntüleme kameraları kullanarak bozuklukların tespit edilmesi, fotovoltaik sistemin verimliliğini sürdürmek için oldukça etkili ve düşük maliyetli bir yoldur.

Kızılötesi Drone

Günümüzde bir çok farklı drone çeşitli termal kameralar bağlı şekilde, termal kameralardan canlı görüntü alabilmektedir. Böylece güneş panellerinin bozuk parçalarını inceleme veya binalardaki aşırı ısınan parçaları tespit etme gibi termal çalışmalar yürütebiliyorlardı. Ancak, her uçuş öncesi kameraların sahaların özelliklerine bağlı olarak ayarlama işlemi hem emek hem de zaman israfına neden olmaktadır. Dış koşullar ile kısıtlı uçuş saatleri genellikle sık sık iniş yapılıp tekrar gerekli ayarların yapılması için harcanmaktadır.

DroneCare olarak kullanılan teknolojik kamera sistemleri sayesinde bu tarz uçuşlar artık çok daha efektif. En son teknoloji ürünü olan bu termal kamera sistemleri elimizdeki tüm UAV platformlarına kolayca uyum sağlamaktadır.

Normalde 3 gün sürecek ortalama büyüklükteki güneş panelleri sahalarının incelenmesi DroneCare termal görüntüleme sistemleri sayesinde 1 günde bitirilmektedir.

Bu denetlemelerde kullanılan teknolojiler ile hangi panellerin düzgün çalışmadığını veya aşırı ısınma riski taşıdığını kolayca ve çabucak belirleyebiliyor. Bilindiği gibi tek bir panel bile aşırı ısınsa ve müdahalede geç kalınsa , tüm sistem kısa devre yaparak masraflı tamiratlara ve enerji kesintisine yol açabilmektedir.

Uçuşlar sırasında oluşturulun 3 boyutlu modeller, ATMACA way point haritalama nokta bulutları (Point Clouds), kızılötesi görüntüler, yüksek çözünürlüklü sabit görüntüler ve kızılötesi videolar oluşturarak her bir denetleme uçuş görevinde ekibimize büyük ölçüde zaman kazandırmaktadır.

DroneCare - ATMACA aplikasyonu ile beraber kullanılan görüntüleme sistemleri sayesinde yapılan denetleme uçuşlarında birkaç saniye içinde renkli termal görüntüler tüm yöneticilerin tabletlerine ulaştırılmakta ve tüm parametreleri operatör tarafından uçuş sırasında ayarlanabilmektedir. Ayarlama yapmak için defalarca iniş-kalkış yapmaya gerek kalmamaktadır. Tüm değişiklik ve düzeltmeleri havada yapılmakta ve verileri canlı olarak tüm yöneticiler ile paylaşılmaktadır.

Teknik Süreç ve Kalibrasyon

Hiçbir karbon emisyonu olmayan bu çevre dostu drone’lar zaman ve maliyet bakımından son derece verimli olup, doğru kalibre edildiklerinde tüm termal anormallikleri tespit edebiliyor. Kameralarımızın yüksek radyometrik çözünürlüğü sayesinde, çok geniş alanlara kurulmuş güneş panellerini kısa sürede ve düşük bir maliyetle incelenebiliyor. Belirgin sıcaklık farklılıkları kusurlu güneş modüllerinin tespit edilmesini sağlıyor.

Verilerin Yer İstasyonuna Aktarılması

Klasik Termal görüntüleme sistemlerinde canlı akışını aktarmak için başlangıçta kablosuz LAN kullanılmaktadır. Özellikle FLIR marka kameralar bir tablet PC kullanılarak kablosuz olarak kontrol edilebiliyor. Ancak, kablosuz LAN seçeneğinin dış mekan uçuşları için pek de ideal olmadığı tecrübe edilmiştir. Kablosuz LAN bağlantıları genellikle 40-80 m arası mesafelerde sorunsuz çalışmakta fakat bir drone’nun bu mesafenin dışına çıkması çok zor değil. Ayrıca parlak güneş ışığı altında , güç tasarruf modu açık bir iPad ekranında bir şey tespit etmek oldukça zor olmaktadır.

Bu nedenle şu anda farklı bir uygulama ile Drone’un kendi telsiz kontrolü kullanılarak kamera 2 km’ye kadar kontrol edilebiliyor. Elektronik bir birim kamerayla iletişim kurarak drone operatörünün ve/veya yanındaki termografi uzmanının iki anahtar yoluyla kamerayı açıp odaklayabilmesini sağlıyor. Kameradan canlı veri akışı yerdeki istasyona aktarılıp dijital kayıt cihazıyla kaydediliyor ve özel bir ölçme setinin monitöründe görüntüleniyor.

DroneCare’in Termografi Uzmanı ve Drone Operatöründen Oluşan Denetim ekibi

Güneş panelleri denetim uçuşlarında termografi uçuş takımı daima en az iki kişiden, drone operatörü ve deneyimli bir termografi uzmanından oluşur. DroneCare pilotlarımız Drone uçuşlarında son derece deneyimli olup, cihazı GPS olmadan da kullanabilmektedirler. GPS’te bir hata meydana gelirse, cihazı manuel kontrol etmek deneyimsiz pilotları zor durumda bırakabilir. Rüzgar drone’u sürükleyebilir. Drone’u bu tür durumlarda yönlendirmek için tecrübe gerektirir. Operatörün drone’la irtibatı kesilirse, arıza emniyeti devreye girer ve Drone kalkış öncesi base nokta olarak koordinata otomatik pilotta döner ve kötü senaryoları önlemek için drone yavaşça kendi başına iner. Sistemin pahalı bir teknoloji içerdiği unutulmamalıdır. Drone ve kamera her ne kadar sigortalı da olsa, drone ile irtibatı kaybetmek tarafımızdan istenmez.

DroneCare Termografi Uzmanlığı

Ekibimizin tüm üyeleri termografi tecrübesi olmakla birlikte, termal görüntülerin analizi için daima deneyimli bir termografi uzmanına danışılır. Bu işte drone’un kontrolü, kameranın odaklaması ve ayarlarının yanı sıra görüntü analizlerinin kalitesi de büyük önem taşıdığından termografi mühendisimizin katkısı kritiktir. Termografi deneyimi gibi teknik kısım da önemli. 160x120 piksellik bir kamerayla fotovoltaik sistemleri havadan gerektiği gibi inceleyemezsiniz. Aynı şekilde, yeterli deneyiminiz yoksa doğru analizleri yapamazsınız.

Termografi Özellikleri – Doğru Açı uçuşları

Güneş modüllerindeki ısı anormalliklerinin tespiti modül seviyesine göre 70 ila 90 derece açıda gerçekleştirilmelidir. Geliştirdiğimiz uçuş robotu tüm fotovoltaik sistemlerde doğru açıyı yakalamamızı sağlıyor ve son derece hızlı kızılötesi kayıtlar gerçekleştiriyor.

Düzenli İncelemenin Güvenliğe ve Verime Katkısı

Büyük ölçekli fotovoltaik sistem operatörleri düzenli bakım ve incelemenin ne kadar önemli olduğunun bilincindedirler ve güneş modüllerinden en yüksek verimi alabilmek için bunları aksatmazlar. Ancak, bina çatılarına kurulan daha küçük çaplı sistemlerin sahipleri genellikle bu durumun farkında değildirler. Bunun sebebi, küçük sistemlerin genellikle üreticiler tarafından “bakım gerektirmez” diyerek pazarlanmasıdır. Fakat aslında, küçük sistemler de bakım gerektirir. Her yıl görsel inceleme ve 4 yılda bir kapsamlı bakım (kablolar ve güç dönüştürücü dahil) yapılması önerilir. Çatılara kurulu fotovoltaik sistemlerin yol açtığı büyük yangınlar durumun ne kadar ciddi olduğunu gösterir niteliktedir.

Drone ile Termografi Birleşiminin Helikopterlere Karşı Avantajları

Helikopter yerine drone kullanmanın önemli bir avantajı düşük bütçe miktarıdır. Helikopterle 4-5 saatlik termografi için yüksek bütçeli denetimler gerçekleşmesi gerekmektedir. Helikopter kullanmanın bir diğer dezavantajı da pervanelerin meydana getirdiği rüzgarın fotovoltaik modülleri soğutarak yanlış sonuçlara yol açabilmesidir. Ayrıca, toz veya kum gibi daha sert maddelerin modüllere kalıcı zarar vermesine de neden olabilir.

Klasik GES Denetimleri

Klasik Ges denetimleri uçuşlarında drone operatörü ve termografi uzmanına ek olarak, modüller arasında araç ile gezinecek üçüncü bir kişiyi gerektirmektedir. Drone uçuşunu gerçekleştirir, Termografi uzmanı kızılötesi canlı veri akışında bir anormallik görürse, drone havada operatör tarafından durdurulur, termografi uzmanı termal kamerayı odaklayarak 2-3 termal görüntü alır, bu sırada diğer çalışan da daha sonra kolaylıkla bulabilmek için bulunduğu noktayı işaretler (ya da bozuk modülün veya seri numarasının fotoğrafını çeker). Bu klasik denetleme sahada bir çok dez avantajı barındırmaktadır.

DroneCare - ATMACA - Otonom GES Denetleme Aplikasyonu

DroneCare olarak ATMACA Drone Aplikasyonu tasarımı ile otonom olarak Güneş Enerji santrallerinin denetimlerinin alt yapısı kurulmaktadır.

ATMACA uluslararası patentli bir Tübitak projesi olup asıl amacı yolcu uçağı pilotunun ve hava trafik kontrolcusu arasındaki koordinasyonu sağlamaktır.

DroneCare – ATMACA projesi ise bize drone ların sahalara özel haritalama ve bu haritalar üzerinde oluşturulacak way pointler ile panellerin denetimi, olağan dışı durumların way point üzerinden tespiti ve tespit edilen noktaların koordinatları ile sistem üzerinden kullanıcılara rapor edilmesini kapsar. Sistem tamamiyle otonom çalışır.

Bu sistem şu sistemi ve entegrasyonları kapsar ;
Sahalardaki çalışma alanların tanımlaması ATMACA üzerinden gerçekleştirilir.

Modellemesi ve haritalaması yapılan alan ve paneller sektörel olarak tanımlanır.

ATMACA aplikasyonu üzerinden Waypoint noktalarının point and click ile işaretlenmesi sağlanır. Bu sayede görev atamaları gerçekleştirilir.

DRONE’lar belli periyodlarla görev uçuşu yaparak kutuların bulunduğu sektörlere ilişkin harita çıkararak ATMACA sistemine bildirecektir.

Sistem SAP ve ERP entegrasyonu tarafımızdan gerçekleşir.

Sahalara özel olarak hazırladığımız komuta kontrol yazılımı ile Drone ların otonom komutlarla kontrol edilmesi, Drone ların Elle Kumanda Edilmesi ve Drone ların Görüntü Aktarması sağlanır.

Sahalara özel olarak hazırlanan Operation management ile Yeni Görev Tanımı, Görev Yüklenmesi, Görev İzleme, Görev Sonuç Analizi (Alarm ve İkaz Yönetimi), Drone Yönetimi : Drone Bakım Takibi, Drone Arıza Bildirimi, Drone Pil Yönetimi ve Waypoint Tanımlanması gerçekleştirilir.

Raporlama alt yapısı size Görev Raporlarının Üretilmesi , Haftalık, Aylık Senelik Alarm Analizleri ve Sınıflandırılması, Haftalık, Aylık Senelik İkaz Analizleri ve Sınıflandırılması sağlar.

Tüm Waypoİnt ler koridorlarda belli noktaları yükseklik ve hız kısıtlamaları ile temsil eder.

Drone ‘un Sahadan elde ettiği verilere uygun alarm ve ikazlar üretilir.

İlgili Alarma ve İkazların Veri Havuzunda kayıt altına alınması ve periyodik olarak tespit edilen ikaz ve alarmların raporlanmasını içermektedir.