"Dronecare bir İkarus Havacılık markasıdır"


HASSAS TARIM UYGULAMA HİZMETLERİ

NDVI HARİTA ÜRETİMİ
DVI HARİTA ÜRETİMİ
SAVI HARİTA ÜRETİMİ
2D ORTOFOTO HARİTA ÜRETİMİ
BİTKİ SULAMA/GÜBRE ANALİZİ
BİTKİ STRES ÖLÇÜMÜ
BİTKİ HAŞERE TESPİTİ
AYLIK/YILLIK KARŞILAŞTIRMA
BİTKİ ÖRTÜSÜ UYGULAMALARI
ARAZİ ETÜTLERİ

Yeni teknolojiler tarımda uzaktan algılamanın kullanımında devrim yaratıyor. Düşük maliyetli insansız hava araçlarının yaygınlaşması uzun süre uydu görüntüleri beklemeden ya da insanlı hava araçlarına yüksek meblağlar ödemeden hem kısa sürede hem de düşük maliyetle mahsul ile ilgili bilgilerin elde edilmesini sağlıyor. Bilgiler piksel/inç cinsinden ölçülen çözünürlüklerde elde edilebiliyor. Sık aralıklarla toplanan veriler çiftçilerin ve tarım uzmanlarının mahsulün o anki durumunun yanı sıra zamanla değişimini de görmesine olanak tanıyor.

İnsansız hava araçlarımızda bu devrimi beraberinde getiren teknolojiler kullanılıyor. Gelişmiş veri toplama ve işleme sistemimizle profesyonel analiz araçlarımız mahsulün durumuyla ilgili hassas ve tekrarlanabilir bilgiler sunuyor. İnsansız hava araçlarımızın kameralarından alınan ham veriler bitki örtüsü indeks haritalarına aktarılır. Gelişmiş analiz araçları zaman bazlı eğilim ve değişiklik haritaları alınabilmesini sağlar. Bitki popülasyon sayımı gibi analiz araçları sayesinde tarım arazisinin yönetimi en uygun ve ideal şekilde yapılabilir.

Çok bantlı uzaktan algılama mahsulün durumuyla ilgili yepyeni bakış açıları sunuyor. Bu sayede, çiftçiler ve tarım uzmanları tarlanın gerçek durumunu anlayıp gübre kullanımı veya hastalık önleyici önlemler gibi müdahaleleri anında yapabiliyor. İnsansız hava araçlarımızda yer alan Çokbantlı kameralar sayesinde insan gözünün algılayamadığı değişik dalga boyundaki görüntüler elde ederek bitki sağlığı, su kalitesi ve bitki örtüsü indeksinin görüntülenmesi sağlanmaktadır. Bu sayede çiftçilik sektörüne ürünlerin gelişme durumlarının gözlemlenmesi, sulama ve gübreleme işlemleri konularında yardımcı oluyoruz. Topraktaki azot seviyesinin ölçümü ve entegre infrared ışıklı kameralar sayesinde belirli bölgedeki bitkilerin fotosentez verimi hakkında bilgileri paylaşabilmekteyiz.

Aşağıdaki görüntü örnekleri insansız hava araçlarımızın kameralarıyla çekilmiş ve veri işleme araçlarımızla analiz edilmiş bitki örtüsü indeksi haritalarıdır. Daha yüksek sayılar daha canlı bölgeleri göstermektedir.

İnsansız hava araçlarımızda bulunan gelişmiş, hafif ve çok bantlı bir kameralar zirai uzaktan algılama uygulamaları için son derece hassas çok bantlı veriler sunar.

Hava araçlarımızdaki kameralar standart kameralara kıyasla yeryüzü görüntüleme uydularıyla daha fazla ortak tasarım özelliğine sahiptir. Endüstriyel görüntüleme sensörleri değişken aydınlatma koşullarında yüksek dinamik aralık sunarken, insansız hava araçlarımızın kullanıldığı video ve görüntülerde yaygın olarak görülen kusurları da ortadan kaldırır. Kameralarımızın görüntüleri bu konuda geliştirilmiş software ile birlikte, tüm platformlarda kullanıma hazır mükemmel görüntüleme, veri işleme ve analiz sistemi sunar.


Verilerin Özellikleri;
- Mahsul durumu verilerinin toplanması için optimize edilmiş beş farklı bantta görüntü toplama.
- Tüm bantlarda yüksek hızda ve düşük irtifada çekimler.
– Deklanşör tasarımı tüm platformlarda kusursuz görüntü sunar.
- Tek SD kartıyla tüm görüntü ve verilerinizi saklayıp kolayca transfer edebilirsiniz.
– Tüm görüntü dosyalarının zaman ve konum kaydı tutulur; haricen herhangi bir araç ya da oto-pilot kaydı gerekmez.
– Her bir kamera tüm kullanımlarda aynı hassasiyette sonuçlar verecek şekilde kalibre edilmiştir.
– Harici GPS bağlantısıyla, kamerayı hava aracına bağlı olmadan da kullanabilir, konum işaretli veriler toplayabilirsiniz.
– Dahili Wi-Fi özelliğiyle telefonunuzdan, tabletinizden ya da bilgisayarınızdan görüntülerin ön izlemesini yapabilir, ayarları değiştirebilirsiniz.
– Kullanışlı eternet, seri bağlantı ve Wi-Fi arayüzleri tüm platformlarla entegrasyon sağlar.

NDVI güneşten gelen kızılötesi ışınların bitkilerden yansıyan miktarının uzaktan ölçümüdür.

Çok bantlı görüntüleme nedir?
Işığın içerisinde gördüğümüz renkleri o ışığın dalga boyu belirler. Bitkiler bu dalga boyuna bağlı olarak ışığı farklı şekilde emer ve yansıtırlar. Bitkiler genellikle mavi ve kırmızı ışığı emerken yeşil ışığı yansıtırlar. Ayrıca, insan gözünün göremediği ancak RedEdge™ tarafından görülebilen kızılötesine yakın ışığın da büyük bölümünü yansıtırlar. Tipik bir bitkinin yansıtma eğrisi aşağıda görülmektedir. Yansıtma oranı, bitkinin yansıttığı ışığın yüzdesidir.
Bir bitkinin yansıtma oranını farklı dalga boylarında ölçen çok bantlı görüntüleme mahsulün dikliğini ve yatıklığını belirleyerek bitkinin canlılığının ölçülmesini mümkün kılar.

Çok bantlı kameralar nasıl çalışır?
Çok bantlı kameralar ışığın farklı dalga boylarını görüntüleyerek çalışır. Çok bantlı kamerada bulunan 5 görüntüleyicinin her biri, sadece belli bir ışık dalga boyu setinin alınabilmesini sağlayan özel bir optik filtreye sahiptir. İşleme tabi tutulduktan sonra, kamera verileri bir dizi görüntüye dönüştürülür. Bu görüntülerde her bir piksel ışığın belli bir dalga boyu için yansıtma oranına eşittir. Bu görüntü dizileri daha sonra bir araya getirilerek, her bir dalga boyu için çok katmanlı hassas mozaik haritalar oluşturulur. Bu katmaların matematiksel olarak birleştirilmesi bitki örtüsü indekslerini ortaya çıkar. Bir bitkinin farklı özelliklerini ölçen farklı türlerde bitki örtüsü indeksleri mevcuttur. Bazı indeksler bitki yapraklarındaki klorofil içeriğini ölçmekte faydalı olup, azot durumunun güvenilir bir göstergesidir ve gübre kullanımıyla ilgili kararlarda yardımcı olur. Diğer indeksler birim alana düşen yaprak alanı miktarının (yaprak alanı indeksi) hesaplanmasında ve mahsul gelişimi veya canlılığındaki bölgeler arası farklılıkları saptamakta yardımcı olabilir. Sık kullanılan indekslerden biri de kırmızıdan ve kızılötesine yakın ışıktan yansıma oranının birleştirildiği Normalleştirilmiş Fark Bitki Örtüsü İndeksidir (NDVI - Normalized Differential Vegetation Index).
Kullandığımız çok bantlı kameralar tek görüntüleyiciye sahip çok bantlı bir kamera arasındaki fark nedir?
Tek görüntüleyiciye sahip çok bantlı bir kamerada, ışığın 3 dalga boyunda bilgi toplamak için standart bir kamera filtresinin yanı sıra kapatıcı bir filtre kullanılır. Bu görüntüleyiciler uzaktan algılamaya yönelik optimize edilmediklerinden, dahili filtreler geniş bantlıdır ve yakın bantlardan veri kirliliğine maruz kalırlar. Aşağıdaki şekilde, kullandığımız çok bantlı kameraların dar bantlı optik filtreler ile tek görüntüleyiciye sahip tipik bir kamerada kullanılan filtreler kıyaslanmaktadır.

Kullandığımız çok bantlı kamerada fabrika kalibrasyon parametreleriyle birlikte bilinen özelliklere sahip dar bantlı filtreler kullanılmaktadır. Böylece yansıma oranı, dönüştürülmüş bir kamerayla elde edilemeyecek hassaslıkta ölçülebilir.