"Dronecare bir İkarus Havacılık markasıdır"

“IKARUS DroneCARE ” is evaluated for NORDEX-ACCIONA as an AB supplier (reaching 79%).

IKARUS DroneCARE, Nordex tarafından 02/2019 tarihinde denetlendi. Süreç denetiminin amacı, yasal, normatif ve sözleşmeye bağlı gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlamak için CIP (Sürekli İyileştirme Süreci) de dahil olmak üzere yönetim sisteminin (Kalite ve SEÇ) kabiliyetinin ve verimliliğinin değerlendirilmesidir. Denetim kriterleri, ISO 9001 (Kalite), ISO 14001 (Çevre), ISO 45001 (OHSAS 18001 (Sağlık ve Güvenlik)), sözleşme gereklilikleri ve teknik şartnamelere dayanan NORDEX kalite gerekliliklerinden alınmıştır. “IKARUS DroneCARE”, % 79 değerlendirme puanına ulaşarak NORDEX-ACCIONA için AB tedarikçisi olarak değerlendirildi. Proje Fotoğrafları