"Dronecare bir İkarus Havacılık markasıdır"


VİZYONUMUZ

1- İnsansız hava araçlarının teknolojik gelişimlerini yakından takip etmek. Yeni teknolojileri kendi potasında eritmek ve onları bir adım ileriye doğru geliştirmek.
2- Rüzgar, güneş, hidro elektrik gibi yenilebilir enerji sektörü, doğalgaz, petrol, kömür, nükleer gibi diğer enerji sektörlerinde ve tüm sanayi konularında insansız hava araçlarının hizmet kapasitelerini araştırmak , sektörün ihtiyaçlarını belirlemek, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda ürünler oluşturabilmek.
3- Tarım , madencilik , Kent , Karayolları, Arazi, Tapu ve kadastro, lojistik, İç güvenlik, araç İzleme, Trafik, Kampüs, deprem, harita vb. gibi Coğrafi bilgi sistemleri konularında insansız hava araçlarının hizmet kapasitelerini araştırmak , sektörün ihtiyaçlarını belirlemek, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda ürünler oluşturabilmek.
4- Bölgesel konum avantajlarını kullanarak kaliteli ürün ve servis yelpazesini komşu ülkelerde de sunabilmek
5- İnsani yardım, acil durum ve afet bölgesi tespitlerinde öncü rolü alabilmek.
6- Doğal hayatı ve Çevre koruma sosyal projeleri desteklerinde bulabilmek.


MİSYONUMUZ

Ülkemizdeki en tecrübeli ekibin bir araya gelerek oluşturduğu Dronecare olarak misyonumuz halihazırda sahip olduğu teknoloji, bu teknolojiyi kullanabilme becerisi ve müşterilerine sunarken ki titizliğinden yola çıkarak tüm dünyada çok hızlı ilerleyen ve her geçen gün daha geniş bir tabana yayılarak genişleyen insansız hava araçları servis yelpazesini müşterilerine en üst kalitede ve ciddiyette sunabiliyor olmak. Pazarın perakende, hizmet projeleri ve eğitim bölümünde sadece Türkiye’de değil bölgede, sektörde belirleyici yapılardan birisi haline gelmek.